Plan lokalny - MALUCH
Area A $13.23 Area B $18.98 Area C $23.58
Strefa A&B  (0-15 mil) 10 ¢/za całą rozmowę
Strefa C   (15-50 mil) 3.5 ¢/min
Rozmowy po USA (powyżej 50 mil) 3.5 ¢/min
Rozmowy do Polski na tel. stacjonarny 2.9 ¢/min
Rozmowy do Polski na tel. komórkowy 18.9 ¢/min
Identyfikacja numeru - Caller ID $5.75
Druga linia - Call Waiting $4.99

 

Plan lokalny - DUŻY FIAT
Area A $21.28 Area B $27.03 Area C $31.63
Nielimitowane rozmowy lokalne w strefie A&B (0-15 mil)
Strefa C   (15-50 mil) 3.5 ¢/min
Rozmowy po USA (powyżej 50 mil) 3.5 ¢/min
Rozmowy do Polski na tel. stacjonarny 2.9 ¢/min
Rozmowy do Polski na tel. komórkowy 18.9 ¢/min
Identyfikacja numeru - Caller ID $5.75
Druga linia - Call Waiting $4.99